Certifikace supervizorů a supervizorek ASuPP

Cíle certifikace 

Cílem systému certifikace supervizorů a supervizorek ASuPP je kodifikovat standardy supervizního vzdělávání a profesního rozvoje směrem, kterým se budou v následujících letech pravděpodobně ubírat. Nastavením standardů supervizního vzdělávání a profesního rozvoje se ASuPP snaží přispět k transparentnosti supervize jako profese mezi supervizory, odběrateli i zadavateli supervize.

Certifikaci vnímáme jako zcela dobrovolnou, s cílem motivovat stávající supervizory k dalšímu sebevzdělávání a rozvoji. Zároveň může certifikační stupeň nabídnout transparentní přehled a očekávání v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje supervizora pro zadavatele a odběratele supervize.

Certifikační stupně

Certifikace je strukturována do 3 stupňů, které se liší požadavky na rozsah dosaženého vzdělání a praxe pomáhajících profesí a nároky na profesní rozvoj.

Certifikace je přiznána na 5 roků. Certifikovaný supervizor/supervizorka prokazuje  stupeň certifikace vydaným certifikátem s unikátním ID číslem a má právo užívat logo certifikace.

Přehled certifikovaných supervizorů a supervizorek ASuPP včetně stupně certifikace a roku expirace je k dispozici v tabulce.

Vzor loga certifikace

Požadavky na rozsah dosaženého vzdělání pro jednotlivé certifikační stupně

Dosažený věk supervizora/supervizorky: min. 30 roků

Dosažená praxe v pomáhajících profesích, včetně supervizní praxe: min. 10 roků

Dosažené vzdělání: magisterské

Supervizní výcvik: min. 150 hodin

Sebezkušenostní/psychoterapeutický výcvik: min. 150 hodin

Dosažený věk supervizora/supervizorky: min. 35 roků

Dosažená praxe v pomáhajících profesích, včetně supervizní praxe: min. 15 roků

Dosažené vzdělání: magisterské

Supervizní výcvik: min. 300 hodin

Sebezkušenostní/psychoterapeutický výcvik: min. 200 hodin

Dosažený věk supervizora/supervizorky: min. 40 roků

Dosažená praxe v pomáhajících profesích, včetně supervizní praxe: min. 18 roků

Dosažené vzdělání: magisterské

Supervizní výcvik: min. 500 hodin

Sebezkušenostní/psychoterapeutický výcvik: min. 500 hodin

Nároky na profesní rozvoj pro jednotlivé certifikační stupně

Supervizní praxe: min. 50 hodin / rok

Sebevzdělávání: min. 100 hodin / 5 roků, z toho supervize vlastní praxe 20-50 hodin

(Z celkového počtu hodin musí být 20-50% dedikováno SPV SPV. Další aktivity mohou mít následující podíl: příprava na aktivní účast na kongresu – max. 15%, publikační a vědecká činnost – max 30%, činnost pro ASuPP – max. 20%, vedení SPV, podíl na vzdělávání v spv, vedení výcviku – max. 30%)

Zpětná vazba – evaluace supervize: min. 1 klient

Supervizní praxe: min. 70 hodin / rok

Sebevzdělávání: min. 160 hodin / 5 roků, z toho supervize vlastní praxe 32-80 hodin

(Z celkového počtu hodin musí být 20-50% dedikováno SPV SPV. Další aktivity mohou mít následující podíl: příprava na aktivní účast na kongresu – max. 15%, publikační a vědecká činnost – max 30%, činnost pro ASuPP – max. 20%, vedení SPV, podíl na vzdělávání v spv, vedení výcviku – max. 30%)

Zpětná vazba – evaluace supervize: min. 3 klienti

Supervizní praxe: min. 150 hodin / rok

Sebevzdělávání: min. 220 hodin / 5 roků, z toho supervize vlastní praxe 44-110 hodin

(Z celkového počtu hodin musí být 20-50% dedikováno SPV SPV. Další aktivity mohou mít následující podíl: příprava na aktivní účast na kongresu – max. 15%, publikační a vědecká činnost – max 30%, činnost pro ASuPP – max. 20%, vedení SPV, podíl na vzdělávání v spv, vedení výcviku – max. 30%)

Zpětná vazba – evaluace supervize: min. 5 klientů

Žádost o certifikaci

V případě splnění požadavků na rozsah dosaženého vzdělání a praxe pro daný certifikační stupeň může člen/ka ASuPP žádat o vystavení certifikátu Certifikační komisi ASuPP.

Žádost směřujte na e-mail: certifikace@asupp.cz

 

Share This