Materiály ke stažení

Prezentované materiály slouží pouze pro vzdělávání, odbornou a vědeckou činnost členů a příznivců ASuPP. Pro jakékoli jiné využití, šíření, či kopírování je nutné si vyžádat výslovný souhlas autorů těchto materiálů.

 

  • Dotazník usnadňující vytvoření supervizní zakázky (dotazník v PDF) 
  • PhDr. ing. Petra Kantorová, ADRA: Aby supervize byla super – o supervizi dobrovolníků a supervizi v sociální práci  (text v PDF
  • Kontrakt sám se sebou (dotazník v PDF)
  • Způsoby vnímání světa (informační tabulka v PDF)
  • Supervizor a jeho moc (vzdělávací text v PDF)
  • Standardy kvality sociálních služeb – výkladový sborník pro poskytovatele (Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb), vydalo MPSS ČR 2008 (text v PDF)
  • Mgr. Klára Aronová: Úvod do supervize (prezentace v PDF)
  • RNDr. Renata Svobodová (Fejfarová): Sborník z konference Rozvoj školy a supervize (text v PDF) – k projektu s váže film Supervize očima učitelů
  • PhDr. Michal Horák, PhDr. Andrea Lásková: Supervize v oblasti e-mailového poradenství (text v PDF)
Share This