Orgány spolku

Členské shromáždění

Je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni řádní členové spolku. Termín aktuálně svolaného členského shromáždění a zápisy proběhlých shromáždění najdete v samostatné sekci.

Výbor spolku

Předsedkyně: Mgr. Bohumila Kalousková

Místopředsedové: Mgr. Petra Priknerová, MUDr. Karel Saur

Členové výboru: PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Kateřina Štanderová

Revizor spolku

Mgr. Martina Přibylová

Share This