Orgány spolku

Výbor spolku

Předsedkyně: Mgr. Bohumila Kalousková

Místopředsedové: Mgr. Petra Priknerová, MUDr. Karel Saur

Členové výboru:

PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Kateřina Kahanová

Revizor spolku

Mgr. Martina Přibylová

Share This