PhDr. Markéta Vaculová, MBA

Kontakt

+420 731 406 570

vaculova.marketa@seznam.cz

Osobní web

Region působnosti

Certifikace 3.st.

V oblasti supervize a koučingu se pohybuji od roku 2014. Dále pracuji jako externí konzultant v sociálních službách a sporadicky jako facilitátor, mediátor, krizový intervent a poradce pro pozůstalé. Pravidelně podstupuji supervize své supervizní práce a celoživotně se ráda sebevzdělávám. 

V oblasti pomáhajících profesí pracuji s přestávkami od roku 1996. Pracovala jsem v různých druzích sociálních služeb a s různými cílovými skupinami klientů, např. na pozicích dobrovolník, pečovatelka, všeobecná i psychiatrická sestra, sociální pracovník, aktivizační pracovník, vrchní sestra, vedoucí sociálního úseku, vedoucí služby, casemanager. 

Při zaměstnání na různých pozicích v sociálních službách, i v supervizní práci vycházím především z na člověka i na řešení orientovaných přístupů, prosazuji respektující komunikaci a etický přístup ke klientům, dodržování lidských práv, ohled na individuálně určené a oprávněné zájmy/potřeby. Zajímají mě všechny efektivní či nové trendy v oblasti práce s klientem či ve vedení služeb. 

 

VŠ vzdělání
 • Sociálna práca (PhDr.), VŠMP ISM Slovakia v Prešove (2021-2022)
 • Management v pomáhajících profesních (MBA), IVPP s.r.o. (2019-2021)
 • Sociální práce se zdravotnickým profilem (Mgr.), ZSF OU v Ostravě (1996-2002)
SPV výcvik
 • Supervize v pomáhajících profesích (ASSP SR – ve spolupráci s AVSP ČR, 2017-2019)
 • Systemická supervize a koučování (V&T Hermes Praha – ještě nedokončen)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 
 • výcvik v Motivačních rozhovorech (60 hod.), 2022
 • výcvik v komplexní krizové intervenci  (112 hod.), 2021
 • Výcvik v mediaci – intenzivní nácvik mediačních kauz pro smírné řešení konfliktů (40 hod.), 2018
 • Výcvik v koučování Mindset coach (180 hod.), 2018
 • SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK V PCA METODÁCH (290 hod.) – Rogersův přístup zaměřený na člověka, 2015-2017
SPV zaměření

sociální služby/péče, zdravotnictví, školství, státní správa, dobrovolnictví, poradenství pro pozůstalé 

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference
 • Sociální služby Kroměříž (DOZP, DS, DZR) – spv případové skupinové, týmové, manažerské
 • Centrum zdravotně postižených MSK – spv případové, týmové.
 • Santé Havířov (ChB, den.stac.) – spv týmové + případové
 • Marianum, Domov pro seniory – skupinové supervize + supervize vedení