Workshopy & semináře

Aktuální a plánované semináře, workshopy a supervize.

SOMATICKÉ ASPEKTY V SUPERVIZI

Pořádájí a lektorují: Mgr. Kateřina Caklová, Dis.SEP & Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, SEP

Termín: 14.11. 2024

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1 – Nové Město

Max. počet účastníků: 14

Cena: 2.340,- Kč

Anotace:

Workshop Somatické aspekty v supervizi je rozdělen do tří částí. V teorii se budeme
zabývat fungováním nervového systému, jak ho můžeme regulovat, jak můžeme
zvyšovat míru resilience u nás samotných i u supervizantů, jak pracovat s bezpečím z
hlediska polyvagální teorie (S. Porges). Dále se seznámíme s modelem SES
(Somatická Esence Supervize) – budeme se věnovat optimalizaci přístupu z pozice
supervizora, jak zprostředkovat pocit bezpečí u supervizantů (jednotlivec/skupina/tým) a jaké je optimální okno tolerance pro úspěšný supervizní proces. Ve třetí části se zaměříme na praktické využití somatických nástrojů v supervizi.
V průběhu workshopu si osvojíme jiné možnosti práce s agresí a emocemi ve skupině,
práce s “vypnutým” supervizantem, ale budeme se také věnovat důležitosti vlastní
sebepéče a seberegulace supervizora.

 

ilustrační foto

Specifika supervizního pole v justici

Online beseda na téma Supervize v justici – dosavadní zkušenosti, specifika supervizního pole v justici a perspektiva do budoucna.

Pod vedením Mgr. Davida Odstrčila.

Pouze pro členy ASuPP.

Termín: 6.3.2024 18.00 hod. on-line Meet

Anotace:

Záměrem tohoto online prostoru je otevřít diskuzní pole nad tématem supervize v justici. Nenabídne jasné odpovědi, ale spíše bude generovat možné další otázky pro svou vlastní introspektivně-supervizní práci.

V tomto besedním semináři bych Vám rád představil svou dosavadní zkušenost se supervizí v justici (supervize pilotního projektu a nově vzniklé profese soudních sociálních pracovnic/pracovníků pod opatrovnickými soudy napříč ČR, týdenního supervizního „maratonu“ celého okresního soudu v Chomutově a supervize multidisciplinárního týmu pod opatrovnickým soudem v Hodoníně).

Dále bych se rád zaměřil na specifika provádění a možné implementace supervize do justičního prostředí (okresní soudy), a to na základě své zkušenosti: 

  • Změna paradigmatu zadavatele supervize – role Justiční akademie, předsedy soudu, vrchnost soudců a ředitele správy okresního soudu plus role krajského soudu.
  • Civil/ trest/ opatro – možná specifika pro supervizní práci, spravedlnost vs. právo. Zvládací mechanismy. Tým soudců – je vůbec něco takového? Zaměření supervize atd. 
  • Kultura organizace okresních soudů –  fenomén, který asi hraje roli.
  • Tíha soudců. Moc a bezmoc – sám s velkou mocí, i když nemám moc něco změnit / možné oblasti zátěže soudců a soudkyň.
  • Zdroje a místa, kde to může „bolet“ – soudce je a není sám 
  • Soudce jako VIP persona? 
  • Atd.

Změny, které se na Ministerstvu spravedlnosti v kooperaci s Justiční akademií chystají pro otevření se justici superviznímu poli….

Diskuze….

Tedy hodně témat, mnoho otázek, uvidíme, kam se dostaneme …ilustrační foto

Středeční SuperSdílení

 

Pravidelné neformální supervizní sdílení o supervizi ve virtuálním prostoru na platformě Meet.

Pouze pro členy ASuPP… nezbývá než se stát členem 😉

Lektor: Mgr.Petra Priknerová

Termín: není stanoven

Místo konání: on line – platforma Meet

 

Konální středečních supersdílení tč. přerušeno.

 

Share This