Workshopy & semináře

Aktuální a plánované semináře, workshopy a supervize.

SOMATICKÉ ASPEKTY V SUPERVIZI

Pořádájí a lektorují: Mgr. Kateřina Caklová, Dis.SEP & Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, SEP

Termín: 1. 2. 2024  10.00-18.00 hodin

Místo konání: školící prostory TUDYTAM, Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice

Max. počet účastníků: 14

Cena: 2.340,- Kč

Anotace: 

Workshop Somatické aspekty v supervizi je rozdělen do tří částí. V teorii se budeme
zabývat fungováním nervového systému, jak ho můžeme regulovat, jak můžeme
zvyšovat míru resilience u nás samotných i u supervizantů, jak pracovat s bezpečím z
hlediska polyvagální teorie (S. Porges). Dále se seznámíme s modelem SES
(Somatická Esence Supervize) – budeme se věnovat optimalizaci přístupu z pozice
supervizora, jak zprostředkovat pocit bezpečí u supervizantů (jednotlivec/skupina/tým) a jaké je optimální okno tolerance pro úspěšný supervizní proces. Ve třetí části se zaměříme na praktické využití somatických nástrojů v supervizi.
V průběhu workshopu si osvojíme jiné možnosti práce s agresí a emocemi ve skupině,
práce s “vypnutým” supervizantem, ale budeme se také věnovat důležitosti vlastní
sebepéče a seberegulace supervizora.

 

ilustrační foto

Středeční SuperSdílení

 

Pravidelné neformální supervizní sdílení o supervizi ve virtuálním prostoru na platformě Meet.

Pouze pro členy ASuPP… nezbývá než se stát členem 😉

Lektor: Mgr.Petra Priknerová

Termín: každá druhá středa v měsíci 18:30h

Místo konání: on line – platforma Meet 

 

Share This