Workshopy & semináře

Aktuální a plánované semináře, workshopy a supervize.

Zavádění supervize do organizace

Lektor: Mgr. Martina Přibylová

Termín: 25. 11. 2019 15.00 – 18.00 hod.

Místo konání: pracovna PhDr. I. Veltrubské, Fr. Křížka 14, Praha – Holešovice

Cena:  300,- Kč (platba na místě v hotovosti)

Pro členy ASUPP 30% sleva

Anotace: 

Krátký teoretický vstup k zavádění supervize. Obecná doporučení k úvodním setkáním. Ale hlavně:
Sdílení zkušeností a dobré praxe! Z dílny si odnesete vlastní „ TO DO LIST“ , tedy seznam toho, co
nezapomenout a jak připravit vhodný úvodní seminář. Vyzkoušíme si zábavnou metodu „Židovská škola“
k vzájemnému kladení otázek a získávání odpovědí od kolegyň a kolegů z jejich praxe na cokoli, co vás k
tématu napadá a možná jste se báli zeptat (nebo nebylo koho). Např: Jak vyjednat úvodní vzdělávání k
supervizi, koho pozvat na seminář, vhodná délka, velikost skupiny, nápady na interaktivní práci,
uspořádání prostoru, jaká je obvyklá cena….pasti, do kterých jsme spadli a chyby, které nechceme
opakovat. Navázat můžeme tématem, jak vést první supervize tam, kde supervidovaní nemají žádnou
zkušenost s reflektováním. Budování důvěry, hledání témat. Inspirace od Ivany
Veltrubské k procesu „ namlouvání týmu“ na živo, bude-li chuť a čas. 

 

Share This