Aktuální ročník

Informace k aktuálně probíhajícímu a otevíranému ročníku.

Základní supervizní výcvik ASuPP 2023-2024

 

Aktuálně otevíráme základní supervizní výcvik ASuPP (320 hodin). Podrobnější informace o náplni a rozsahu výcviku včetně kritérií, jaká musí splňovat uchazeč o výcvik v supervizi,  najdete na stránce Anotace výcviku.

Přihláška

Využijte příležitosti k přihlášení do základního supervizního výcviku ASuPP 2023/2024

E-mail: vycvik@asupp.cz

V případě zájmu o supervizní výcvik ASuPP po úzavěrce přihlášek pro aktuální ročník, můžete požádat o zapsání na seznam zájemců. Po vypsání dalšího ročníku budete oslovení s výzvou k přihlášení.

 

Časový harmonogram

Předpokládané datum uzavření přihlášek k výcviku: 20.10.2023

Předpokládané datum vyrozumění ohledně přijetí uchazeče do výcviku: 10.11.2023

(Oba termíny mohou být předmětem změny dle počtu přihlášených zájemců.)

 

Výcvik předpokládá celkem 9-12 setkání v rozsahu 2-3 dnů. První dva termíny jsou pevně dané, další termíny jsou plánovány průběžně.

První setkání: 9.-10.2.2024, bližší informace budou zaslány účastníkům

Místo konání

Bude upřesněno e-mailem účastníkům. 

Cena základního výcviku na rok 2023-2024

42.000,- Kč (lektorné)

Cena nezahrnuje (každý účastník si hradí sám): náklady na dopravu, ubytování, stravné, vlastní supervize.

Platební informace

Platba pouze převodem na účet u FIO banky: 2902619557/2010 na základě vystavené faktury.

Částku lze uhradit jednorázově, nebo formou splátkového kalendáře v rozsahu 2 až 4 splátek. V případě splátkového kalendáře se připočítává poplatek ve výši 1.000,- Kč za administraci, hradí se v poslední splátce. O splátkový kalendář musí účastník výcviku požádat organizátora výcviku e-mailem na adresu: vycvik@asupp.cz.

Kurzovné musí být uhrazeno v den konání závěrečných obhajob.

Garant výcviku

PhDr. Ivana Veltrubská

Lektorské týmy

  1. tým: Mgr. Miroslav J. Šramota, Mgr. Kateřina Štanderová/Mgr. Petra Prikneová 
  2. tým: Mgr. Eliška Rothová, Mgr. Martina Přibylová 


V případě potřeby dalších informací se obraťte se svými dotazy e-mailem na adresu: vycvik@asupp.cz

Share This