Mgr. Kateřina Štanderová, DiS.

ASuPP | Místopředsedkyně

Kontakt

+420 608 636 672

katstanderova@gmail.com

Region působnosti – celá ČR

Mapa_regionální působnost

Vystudovala VOŠ Sociálně právní v Praze a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor sociální politika a sociální práce, magisterské studium. Absolvovala studijní stáž v programu Erasmus na Université de PicardieJules Verne, Filozofická fakulta sociálních a humanitních věd, Amiens ve Francii. V oboru sociální práce pracuje od roku 2003. Má několikaletou zkušenost s pozicí dobrovolnice i koordinátorky dobrovolnického programu. Působila jako koordinátorka vzdělávacích projektů a pět let na pozici koordinátorky organizačního rozvoje v AFS Mezikulturní programy, o.p.s. a v organizaci Život 90, z.ú., kde se zaměřovala na kvalitativní rozvoj dobrovolnické základy organizace v rámci ČR, vzdělávání a zvyšování motivace dobrovolníků a komunikaci se zahraničními partnery. 

V současné době pracuje jako supervizorka. Poskytuje skupinové, týmové a individuální supervize dobrovolníků, pracovníků v sociálních službách, působí také jako lektorka pro Freya, z.s., místopředsedkyně výboru Asociace supervizorů pomáhajících profesích z.s., konzultantka dobrovolnického rozvoje, konzultantka v oblasti lidských zdrojů a mentorka. Je frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku v integrované psychoterapii.

 

VŠ vzdělání

Sociální politika a sociální práce, FF UK Praha 2001 – 2007 

SPV výcvik

Supervize v pomáhajících profesích, Hestia, akreditovaný vzdělávací program MPSV (č.:2007/103) 2008 – 2011 

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Integrovaný psychoterapeutický výcvik, Skálův institut (od 2020)

Pracovník sociálně intervenční služby, Diakonie (2005 – 2006)

Integrace dechu a těla, práce s tělem dle Dr. Schmitta I., II., Dagmar Jančová (2015-2016)

Terapeutická práce s dotekem, RNDr. Květa Palusková (2013 – 2014)

Základy komunikace v obtížných situacích, STŘEP, o.s. (2003)SPV zaměření

Sociální práce a sociální služby, školství, zdravotnictví, rozvoj neziskových organizací 

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference

tým pracovníků Pražské linky důvěry, Praha (od 01/2018)

tým zaměstnanců Fairtrade Česko a Slovensko, z.s. (od 12/2019)

týmy pracovníků Senecura Senior Centrum Telč (od 09/2020)

tým pracovníků odlehčovací služby a sociálních pracovníků Hospice u Dobrého pastýře, Tři, o.p.s. Čerčany (od 02/2020)

tým odborných pomocníků projektu Podpora nevidomých rodičů a dětí. 

Okamžik, z.ú. Praha (od 12/2020)

tým managementu Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy (od 03/2021)

Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s. – členka realizačního týmu dodavatele realizujícího supervize v projektu „Učit se společně růst individuálně.“ v Kraji Vysočina – supervize Domov pro seniory Velké Meziříčí, p.o, (2018 – 2020)

Kvalifikovaný dodavatel ve veřejné zakázce Kraje Vysočina v projektu „Podpora pracovníků formou supervize“ – Domov pro seniory Velké Meziříčí, p.o, a Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (2021 – 2022)

Kvalifikovaný dodavatel externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce ČR (vedoucí úředníci Krajské pobočky pro hl. m. Prahu, zaměstnanci Krajské pobočky ÚP v Liberci – oddělení příspěvku na péči, oddělení hmotné nouze a oddělení zprostředkování zaměstnání) (11/2022 – 06/2023)