Členství

Informace pro zájemce o členství v ASuPP

O přijetí  a členství v ASuPP rozhoduje výbor spolku. Výbor spolku o přijetí rozhodne nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po obdržení  všech podkladů pro své rozhodnutí a ověření zaplacení nevratného poplatku ve výši aktuálního členského příspěvku žadatelem o členství (1000,-Kč), a to na účet spolku č.ú. 2501903047/2010.

O svém rozhodnutí výbor spolku následně informuje zájemce o členství prostřednictvím e-mailu.

Podmínky členství v SuPP

Zájemce o členství musí zejména splňovat a doložit následující skutečnosti:

 • věk nad 18 let
 • ukončený výcvik v supervizi v minimálním rozsahu 150 hodin u některého z respektovaných vzdělavatelů

 

Podklady potřebné pro přihlášení do ASuPP:

 • vyplněná přihláška do Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s. (.docx)
 • kopie (scany) dokladů/osvědčení o výcviku v supervizi, případně o sebezkušenostních výcvicích doplňujících tuto kompetenci
 • profesní životopis se zaměřením na práci v supervizi, nebo vyplněný profesní dotazník (.docx)
 • motivační dopis
 • doklad o zaplacení nevratného poplatku ve výši aktuálního členského příspěvku žadatelem o členství (1000,-Kč), a to na účet spolku č.ú. 2501903047/2010, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a jméno.

V případě zájmu o členství nás neváhejte kontaktovat mailem (info@asupp.cz), podklady připojte jako přílohu mailu.

 

Členský příspěvek

Členský příspěvek schválený členským shromážděním na aktuální rok činí 1000,- Kč. 

Prosíme o uhrazení na účet 2501903047/2010 nejpozději do konce února aktuálního roku. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a jméno!

 

Výhody členství v ASuPP:

 • možnost aktivně se podílet na rozvoji asociace
 • možnost získávat aktuální informace o dění v oboru supervize
 • možnost účastnit se kurzů, workshopů, supervizí a dalších aktivit organizovaných s podporou ASuPP se slevou na vstupném/kurzovném
 • možnost být informován o poptávce po supervizi adresovanou na ASuPP
 • uvedení v profesním katalogu a možnost prezentace osobním profilem na webu ASuPP
 • e-mail na doméně asupp.cz a přístup ke službám Google Workspace pro neziskovky včetně videokonferenčního nástroje Meet
Share This