Členství

Informace pro zájemce o členství v ASuPP

O přijetí  a členství v ASuPP rozhoduje výbor spolku. Výbor spolku o přijetí rozhodne nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po obdržení  všech podkladů pro své rozhodnutí. O svém rozhodnutí výbor spolku následně informuje zájemce o členství prostřednictvím e-mailu.

Členem spolku se zájemce stává rozhodnutím rady spolku a zaplacením členského příspěvku schváleného členským shromážděním  na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do tří měsíců od data přijetí do ASuPP na účet spolku č.ú. 249578094/0300.

 

Podklady potřebné pro přihlášení do ASuPP:

V případě zájmu o členství nás neváhejte kontaktovat mailem (info@asupp.cz), podklady připojte jako přílohu mailu.

 

Členský příspěvek

Členský příspěvek schválený členským shromážděním na rok 2019 činí 500,- Kč. Prosíme o uhrazení na účet 249578094/0300 nejpozději do konce roku 2019.

 

Výhody členství v ASuPP:

  • možnost aktivně se podílet na rozvoji asociace
  • možnost získávat aktuální informace o dění v oboru supervize
  • možnost účastnit se kurzů, workshopů, supervizí a dalších aktivit organizovaných s podporou ASuPP
  • možnost být informován o poptávce po supervizi adresovanou na ASuPP
Sledujte nás
Share This