Členské shromáždění

Aktuální členské shromáždění

Členské shromáždění je svoláváno výborem spolku zpravidla jednou ročně. Svolání mimořádného členského shromáždění se řídí stanovami spolku.

Termín aktuálního členského shromáždění: odloženo vzhledem nouzovému stavu a epidemiologické situaci!

Místo konání: Palác YMCA (Na Poříčí 1041, 110 00 Praha 1), zasedací místnost 549

Svou účast na člesnkém shromáždění a dílně prosím potvrďte registrací.

 

Proběhlá členská shromáždění (valné hromady) a zasedání výboru spolku:

 

Jednání výboru spolku 17.1.2019, Praha

Členské shromáždění 16.4.2019, Praha

Členské shromáždění (valná hromada) 27. 11. 2018, Praha – zápis v PDF

Členskéshromáždění (valná hromada) 6.9.2017, Praha – zápis v PDF

Jednání výboru spolku 28.6.2017, Praha – zápis v PDF

Share This