Mgr. et Mgr. Miroslav Jan Šramota

ASuPP | Člen výboru

Region působnosti

Region působnosti - celá ČR

Působí jako majitel společnosti PROdeseco, s.r.o., jejímž předmětem je konzultační a vzdělávací činnost pro sociální a komerční sféru. Devět let se věnuje vzdělávání, supervizi a koučinku. Působil na MPSV, dále jako předseda dozorčí rady v nemocnici, v různých komisích se sociálním zaměřením a v neziskovém sektoru jako sociální pracovník. Vystudoval magisterský obor sociální práce, management a supervize na Univerzitě Karlově v Praze. Má výcvik supervizora a kouče, frekventant psychoterapie. Pracuje jako vysokoškolský učitel sociálních předmětů a podniká.  Je předseda Klubu České manažerské asociace, členem vedení ASuPP. 

 

VŠ vzdělání

Řízení a supervize v sociálních a zdravotních službách, Katedra řízení a supervize, FHS UK (2018 – 2022) 

Sociální práce, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava (2009- 2011)

SPV výcvik

Systemiccká supervize a koučování, Hermes Group (2015 – 2017)  

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a  hypnoterapie od Miltona H. Eriksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům (780 hodin) 2016 – 2022SPV zaměření

Sociální služby, neziskový sektor, školství, zdravotnictví, terapeuti, vězeňství apod.  

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference

Sociální služby Chomutov

Světlo Kadaň

Domus Plzeň

Fond ohrožených dětí

Most k naději

DpS Žatec

K srdci klíč

KC Žatec