Mgr. et Bc. Martina Přibylová, DiS.

Kontakt

+420 608 758 767

martinapribyl@seznam.cz

 

Region působnosti

Mapa_regionální působnost

Věřím, že změna je možná. Nechci se smířit s tím, že věci nějak jsou a nedá se s tím nic dělat. Uvažuji o tom, že mnohé je věcí perspektivy.

Supervize je pro mne způsob, jak se zastavit a prohlédnout si, kde stojím a co dělám. Je to zvláštní místo, které společnou péčí se supervidovaným vytváříme tak, aby nám dávalo možnost nasvěcovat slepá místa a učit se.

Můj supervizní styl je myslím dostatečně laskavý. Můj protějšek může očekávat snahu o porozumění, podporu, oceňování silných stránek a opravdový zájem. 

A hlavně otázky a odvahu prozkoumávat problémy z mnoha stran.

Ve skupinové a týmové práci občas ráda používám různé struktury nebo techniky. Od bálintovské struktury práce po sochání nebo model CAT supervize. Aktuálně testuji také propojení supervize a metody videotrénink interakcí.

 

VŠ vzdělání

Řízení a supervize sociálních a zdravotnických organizací, FHS UK (2004 – 2008)

Pastorace a sociální práce, Evangelická teologická fakulta UK (1998 – 1999)

Sociální pedagogika a teologie, Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola – Jabok v Praze(1995 -1999)

SPV výcvik

v rámci FHS UK 

Supervize v pomáhajících profesích, Hestia (2010 -2011)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Zahájení pětiletého, dynamicky a hlubinně orientovaného,

sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku výcvikového

systému SUR (2019-2024)

Studijní skupina týmové supervize, Remedium Praha o.p.s.

(2016-2017)

Základní výcvik ve videotréninku interakcí, SPIN – Sdružení pro videotrénink interakcí (2013 -2014)

  Česko britský vzdělávací projekt, Výcvik a rozvoj dovedností manažerů

  nevládních organizací v drogových službách, Institut expertních studií, Podané ruce Brno (2000 -2002)

  3×3 Interkulturní učení a spolupráce: Výcvik trenéra interkulturních skupin. 

  Německo-polsko-český kvalifikační kurs, Franské vzdělávací centrum pro mírovou práci Norimberk (1998 -2000))

  SPV zaměření

  Sociální práce a sociální služby, školství, zdravotnictví, sociálně právní ochrana dětí, rozvoj neziskových organizací

  Poskytuji supervizi

  individuální/skupinová/týmová/manažerská

  Vybrané reference

  Centrum primární prevence DOK – otevřená supervizní skupina pro učitele

  Základní a mateřská škola Moravec – Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

  Základní škola Jihlava Demlova – skupinové supervize pedagogických pracovníků

  Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s. – členka realizačního týmu dodavatele realizujícího supervize v projektu „Učit se společně růst individuálně.“ v Kraji Vysočina

  Kvalifikovaný dodavatel ve veřejné zakázce Kraje Vysočina v projektu „ Podpora pracovníků formou supervize“ část 10 -Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou a část 2 – Domov Háj.

  Domov pro seniory Havlíčkův Brod – supervize na všech úrovních oragnizace

  Město Vlašim – supervize týmu pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí

  Projekt Nadace Sirius – Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti – poskytování supervize v Jihlavě a ve Žďáru nad Sázavou