MUDr. Karel Saur

ASuPP | Předseda

Ačkoli se věnuji především medicíně, psychoterapii a psychosomatice, supervizi považuji za velmi důležitou součást psychohygieny, seberozvoje a sebevzdělávání v každé pomáhající profesi. O to více supervizi v oblasti zdravotnictví postrádám. V současnosti podporuji principy supervize především svým angažmá v ASuPP.

V supervizní praxi kladu velký důraz na bezpečí a možnost se svobodně vyjádřit. Mým cílem je, aby se supervidovaný lépe orientoval ve svém i klientově chování a prožívání tak, aby získal více pochopení a soucitu pro klienta i sebe.

 

VŠ vzdělání

2. lékařská fakulta University Karlovy v Praze (1995-2001)

SPV výcvik

Supervize pro pomáhající profese I&II (Hestia, z.ú., 2012-2014, akreditováno MPSV ČR)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Focusing I (Praha 2011)

Integrovaný výcvik pracovníků v pomáhajících profesích (2011-2012, akreditováno MPSV ČR)

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii, dynamicky orientovaný s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (LIPPP, 2013-2017, akreditováno MZ ČR)

SPV zaměření

zdravotnictví a soc. péče

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová

Vybrané reference

SSP, Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. (skupinová a týmová supervize)