Supervize očima učitelů

Krátký film o supervizi, díky kterému si můžete si můžete udělat představu o tom, co vlastně supervize je