SUPERVIZE V OBLASTI E-MAILOVÉHO PORADENSTVÍ

SUPERVIZE V OBLASTI E-MAILOVÉHO PORADENSTVÍ PhDr. Michal Horák, PhDr. Andrea Lásková Tento příspěvek vychází z naší  zkušenosti supervizorů internetového poradenství a jeho cílem je poskytnout náhled na  supervizi v této oblasti. Naším záměrem je uchopit tuto...

Cesta supervizora

Vážené a milé supervizorky, vážení a milí supervizoři, kolegyně a kolegové,  možná čekáte přednášku, ale přednáška to nebude. Dovolím si vám pokládat otázky (možná někdy úplně hloupé a naivní) a bude pouze na vás, zda si na ně odpovíte, jak moc do hloubky půjdete a...

Radost supervizních dílen

Milí kolegové, nemohu se ubránit reakci na poslední supervizní dílnu Asociace supervizorů pomáhajících profesí s PhDr. Ivanou Veltrubskou na téma Dramatický trojúhelník. Příležitost sdílet, učit se od druhých a s druhými Možná sami velmi dobře znáte to znejistění a...

Reminiscence na supervizní konferenci

Supervizní konference „Rozmanitost supervizních světů“ 5.-7. 10. 2017, Konferenční centrum LUNA u Ledče nad Sázavou Letošní supervizní konference s názvem „Rozmanitost supervizních světů“, která se konala na Vysočině v termínu 5.-7.10.2017 upoutávala v...

Supervizní dílny – o co jste možná přišli

Supervizní dílny se staly od založení ASuPP nedílnou součástí vzdělávacích akcí pořádaných asociací. Za dobu své existence od roku 2012 proběhlo celkem 19 dílen – setkání nad různými tématy z oblasti supervize. Účastníci měli možnost nejen vyslechnout praktické...