Mgr. Zita Homolková

Kontakt

+420 775 387 740

artevize@post.cz

Osobní web

Region působnosti

Supervizi realizuji v organizacích poskytujících sociální služby a ve školství. V obou oblastech jsem profesně působila v přímém kontaktu s klienty/žáky téměř dvacet let. Mou snahou při týmových supervizích je vytvářet prostor pro sebe/reflexi zúčastněných, podporovat u nich užívání zpětné vazby a mluvení za sebe, zaměřovat pozornost na formulovanou supervizní zakázku, orientovat se na řešení. Supervize v mém pojetí představuje nástroj, který umožňuje pracovníkům reflektovat sebe a svoji práci tak, aby z ní mohl mít užitek pracovník i klient/žák. Vycházím z předpokladu, že supervize je užitečným nástrojem pro organizaci, kde je přítomna otevřená a partnerská kultura komunikace nebo pro organizaci, která o takovou kulturu usiluje.

Za důležité východisko pro navázání úspěšné spolupráce považuji přijetí spoluzodpovědnosti týmu/skupiny pracovníků za obsah, výstupy a míru prožívaného bezpečí a předpoklad, že zadavatel i tým supervizi považují za smysluplnou součást řízení a profesního rozvoje týmu.

Samozřejmostí je písemný supervizní kontrakt a průběžná evaluace.

 

VŠ vzdělání

Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové (2000 – 2006)

SPV výcvik

Supervize pro pomáhající profese I a II (Hestia, z.ú. 2013-14 a 2019)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Systematický kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO Hradec Králové 2007 – 2009)

Pracovník sociálně intervenční služby (Diakonie ČCE Praha 2004 – 2005)

SPV zaměření

Sociální služby, školství

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/supervize vedení

Vybrané reference

Družina při ZŠ Nechanice, Nechanice
Mateřská škola Klubíčko, Ústí nad Orlicí
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí,
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, Hradec Králové
Aufori, o.p.s., Hradec Králové
NZDM Jičín, OCH Jičín
OSPOD, Vysoké Mýto
Středisko služeb pro pěstouny, OCH Pardubice
Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú., Hradec Králové
Spokojený domov, o. p. s., středisko Jičín
Charitní pečovatelská služba, OCH Hradec Králové
Domácí hospic Setkání, Rychnov n.Kněžnou