Mgr. Zita Homolková

Kontakt

+420 775 387 740

artevize@post.cz

Osobní web

Region působnosti

Supervizi realizuji v organizacích poskytujících sociální služby a ve školství. V obou oblastech jsem profesně působila v přímém kontaktu s klienty/žáky téměř dvacet let. Mou snahou při týmových supervizích je vytvářet prostor pro sebe/reflexi zúčastněných, podporovat u nich užívání zpětné vazby a mluvení za sebe, zaměřovat pozornost na formulovanou supervizní zakázku, orientovat se na řešení. Supervize v mém pojetí představuje nástroj, který umožňuje pracovníkům reflektovat sebe a svoji práci tak, aby z ní mohl mít užitek pracovník i klient/žák. Vycházím z předpokladu, že supervize je užitečným nástrojem pro organizaci, kde je přítomna otevřená a partnerská kultura komunikace nebo pro organizaci, která o takovou kulturu usiluje.

Za důležité východisko pro navázání úspěšné spolupráce považuji přijetí spoluzodpovědnosti týmu/skupiny pracovníků za obsah, výstupy a míru prožívaného bezpečí a předpoklad, že zadavatel i tým supervizi považují za smysluplnou součást řízení a profesního rozvoje týmu.

Samozřejmostí je písemný supervizní kontrakt a průběžná evaluace.

 

VŠ vzdělání

Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové (2000 – 2006)

SPV výcvik

Supervize pro pomáhající profese I a II (Hestia, z.ú. 2013-14 a 2019)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Systematický kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO Hradec Králové 2007 – 2009)

Pracovník sociálně intervenční služby (Diakonie ČCE Praha 2004 – 2005)

SPV zaměření

Sociální služby, školství

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/supervize vedení

Vybrané reference

ZŠ a MŠ Nechanice (týmová a individuální supervize, 2017 – dosud)

Spokojený Domov Jičín (týmová a individuální supervize, 2018 – dosud)

MŠ Mánesova, Kostelec nad Orlicí (týmová supervize, 2018 – dosud)

MŠ Sluníčko, Ústí nad Orlicí (týmová a individuální supervize, 2019 – dosud)

Aufori, o.p.s., (skupinová supervize, 2019 – dosud)

Lůžkové a sociální centrum Chrudim, o.p.s., (týmová a individuální supervize, 2019 – dosud)

Intervenční centrum Hradec Králové (týmová supervize, 2019 – dosud)

NZDM Jičín (týmová supervize, 2019 – dosud)