Mgr. et Mgr. Petra Konečná, DiS.

ASuPP | Členka výboru

Kontakt

+420 776 752 149

info@petrakonecna.cz

Osobní web

Region působnosti

V oblasti pomáhajících profesí, zejména v sociálních službách u nás či v zahraničí, pracuji od roku 2005. Mám zkušenosti s přímou prací s klienty, casemanagementem, dobrovolnictvím, metodickou i lektorskou činností, ale i s prací na manažerských pozicích, supervizí a psychoterapií.

Cílovými skupinami klientů, se kterými jsem doposud přímo pracovala, jsou dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, duševním onemocněním včetně psychotických onemocnění, drogově závislí i lidé bez domova. Věnovala jsem se individuální i skupinové práci. Na poli supervize se věnuji supervizi týmové, skupinové i individuální, supervize organizace i řízení. Mám zkušenosti s procesy transformace, humanizace a deinstitucionalizace sociálních a zdravotnických služeb, proto nabízím i supervizi zmíněných procesů, tedy procesů zavádění změn. Sama pracuji pod odborně vedenou supervizí a dále se vzdělávám.

 

VŠ vzdělání

Pedagogická fakulta – obor Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové (2011 – 2014)

SPV výcvik

Fakulta humanitních studií – obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – zaměření SUPERVIZE, Univerzita Karlova, Praha (2013 – 2017)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (PCA Institut Praha – Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka)

Výcvik v relaxačních technikách, Schultzův autogenní trénink (PhDr. Gabriela Langošová)

Sebezkušenostní výcvik – Výcviková skupina pro manažery v sociálních službách (Eko Art Therapy Institut)

Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb v CPT

Vzdělávací program Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem (PhDr. Marina Stejskalová, CSc.)

SPV zaměření

sociální péče a sociální služby, školství, státní správa, dobrovolnictví, neziskové organizace

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová – případová/týmová/manažerská

Vybrané reference

ADRA – supervize dobrovolníků

Akademie věd České republiky – individuální manažerská supervize

Česká ženská lobby – týmová supervize

Domov pro seniory Chodov – skupinová supervize pracovníků v sociálních službách

Hnutí Duha – týmová supervize

Pestrá, o. p. s. – týmová supervize

Úřad vlády České republiky – týmová supervize

Základní škola Roztoky – supervize školních psycholožek