Mgr. Hedvika Kubicová Černá

Kontakt

+420 606 186 812

cerna.hed@gmail.com

Region působnosti

Většinu svého profesního života se zabývám managementem ošetřovatelství a přímou prací s klientem v domově pro osoby se zdravotním postižením a jako OSVČ pak rodinnou terapií v Modelu růstu Virginie Satirové.

Transformační systémové kreativní techniky využívám i v supervizi, pokud je to v souladu s kontraktem. 

Věřím, že změna je vždy možná, a to jak změna pohledu, tak následně vnímání situace, což se promítne i do způsobu práce s klienty. Supervize je jednou z cest, jak ke změně dojít.

Je pro mě důležité bezpečí supervizantů. Pracuji s hranicemi, oceněním, vytvářím  prostor pro sebereflexi a naději „že svět je lepším místem, když k němu přispíváme svou prací“.

VŠ vzdělání

Lékařská Fakulta v Hradci Králové, obor ošetřovatelství – pedagogika (1997–2001)

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.) (2017–2020)

 

SPV výcvik

v rámci FHS UK (2017-2020)

 

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik MOVISA I (IVS ČR)

Ucelený systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu STST akreditovaný pro práci v psychoterapii pro zdravotnictví (2002-2005)

Ucelený akreditovaný psychoterapeutický výcvik STST Movisa IV. (Odborný asistent – lektor ve výcviku) (2011-2015)

Rozvoj terapeutických dovedností v STST Kam se slova nedostanou level 1–5, výcvik herní terapie

Intimní vztahy a sexualita uživatelů pobytových sociálních služeb

SPV zaměření

Individuální supervize: psychoterapeuti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb

Týmová, manažerská, případová supervize: sociální služby

 

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference

Sociální služby města České Lípy, p.o  (supervize týmová/managementu)

DS Rokytnice nad Jizerou, p.o  (supervize týmová)