PhDr. Andrea Lásková

Region působnosti

Mapa_region působnosti

V oblasti supervize se pohybuji od roku 2006 a dále pracuji také jako jako terapeutka, facilitátorka a soudní znalkyně v oboru sociální práce. Supervizi chápu jako prostor a čas, ve kterém supervidovaný může přemýšlet o své práci, o tom jak ji dělat lépe a rozvíjet tím svoji reflexi a sebereflexi.

V profesním životě mě zajímají nové trendy v oblasti práce s klientem, dlouhodobě se zabývám internetovým poradenstvím, aktuálně především v oblasti chatu a e-mailu. Jsem spoluautorkou knižní publikace Internet jako cesta pomoci (SLON, 2010) V supervizi, kromě standardní diskuse nad tématem supervidovaného, pracuji dle zakázky také s audio či videonahrávkou jeho práce, či mohu být přímo při jeho práci s klienty. Pracují se supervizní smlouvou a také supervizní dokumentací. Zajímá mě oblast etiky, nových trendů v sociální práci a terapii a  působím i jako lektorka kurzů a výcviků.

 

VŠ vzdělání

Pedagogická fakulta, KU Ružomberok, Slovensko (2010) – rigorózní zkouška sociální práce

Sociální práce a politika a sociologie (magisterské studium), Filozofická fakulta MU Brno (1992-1997) 

SPV výcvik

Studijní skupina týmové supervize  (Remedium, 2016-2017)

Výcvik v odborné případové supervizi (Remedium, 2005 – 2007)

Rozvojová supervize (Rada pro rozvoj sociální práce, 1998)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Obecná problematika soudního znalectví (2019)

Psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii PSÝCHÉ (1999 – 2003, akreditováno MŠMT)

Výcvik v telefonické krizové intervenci (1999)

SPV zaměření

sociální práce, sociální služby, školství, psychoterapie a další

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/internetové kontakty s klienty

Vybrané reference

Tým středního a vyššího managementu Ratolest Brno (1995-2020)

Tým terénních sociálních pracovníků DROM, romské středisko Brno (2016-2020)

Tým pracovnic Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský Krumlov (2016-2020)

Tým pracovníků internetové poradny Extc. Podané ruce Brno (2011-2018)

Individuální supervize odborných pracovníků Spondea, ops. Brno (2016-2020)

Tým pracovníků SOS dětské vesničky Brno (2016-2020)