Mgr. Alima Martinová

Region působnosti

Mapa působnosti_Praha a Středočeský kraj
Certifikace 3.st.

Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik a dosáhla jsem úplného psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví. Jsem certifikovaným psychoterapeutem České asociace pro psychoterapii. Absolvovala jsem také Mgr. studium na FHS UK specializaci supervize v sociálních službách. V rámci diplomové práce jsem realizovala výzkum o supervizi jako prevenci syndromu vyhoření u odborného personálu Vězeňské služby ČR. 

Pracuji jako psychoterapeut ve své soukromé praxi. Zaměřuji se na léčbu depresivních a úzkostných poruch, zvládnutí individuálních, partnerských i pracovních krizí. Jako supervizor spolupracuji s různými organizacemi z oblasti sociálních služeb. Ráda se věnuji individuálním supervizím psychoterapeutů, sociálních nebo zdravotních pracovníků. 

Supervizi vnímám jako důležitý prostor pro reflexi myšlenek a pocitů pomáhajících profesionálů o jejich práci s klienty či pacienty. Zajímá mě také, když má supervize zároveň rozvíjející a vzdělávací charakter. 

 

VŠ vzdělání

Katedra řízení a supervize – specializace supervize, FHS UK Praha (2018-2022) 

Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii, PVŠPS (2005-2011)

SPV výcvik

v rámci FHS UK 

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (2005-2009)

Lege artis v psychoterapii (doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Kurz Transference Focused Psychotherapy s hraniční poruchou osobnosti  (PhDr. Eduarda Vendyšová Bakalářová)

Kreativní techniky v supervizi  (Mgr. Jana Merhautová)

SPV zaměření

soc. péče, školství, zdravotnictví, vězeňství, psychoterapeuti 

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová – případová/týmová/manažerská

Vybrané reference

Dobrovolníci Střediska křesťanské pomoci v Praze

Tým kontrolorů kvality v Diakonie ČCE

Dobrovolníci v neziskové organizaci Lata

Tým koordinátorek náhradní rodinné péče v organizaci Dobrá rodina

Sociálně aktivizační pracovníci v organizaci Dům tří přání

Tým pečovatelů Pečovatelské služby Prahy 6