doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Kontakt

+420 606 827 545

adelamoj@gmail.com

Osobní web

Region působnosti

Vystudovala jsem sociální práci na vysoké škole, kde jsem absolvovala magisterský studijní obor, který byl zaměřen na problematiku koordinované rehabilitace. V současné době působím na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd na ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuji mimo jiné na supervizi v sociální práci. Přednášela jsem na několika zahraničních univerzitách, na mnohých mezinárodních i domácích vědeckých konferencích a jsem autorkou řady odborných článků a kapitol v odborných monografiích.

Jako supervizorka jsem působila a působím v nestátních neziskových organizacích, církevních organizacích a organizacích zřizovaných obcemi a kraji. Poskytuji individuální, skupinovou i týmovou supervizi. V oblasti poradenství se věnuji rodinám, problematice mezigenerační solidarity ve formální a neformální péči.

 

VŠ vzdělání

Jihočeská univerzita (1995-2000) 

SPV výcvik

Systemická supervize a koučování (V&T Hermes Praha, 2015)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Silní rodiče – silné děti – akreditovaný lektor (2019)


SPV zaměření

sociální  a zdravotní služby, školství, veřejná a státní správa 

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference

tým sociálních pracovnic OSPOD, Město Tábor

tým zdravotních sester úseku přímé péče, Domova seniorů Jindřichův Hradec