PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Kontakt

+420 608 973 628 (pouze sms)

vlasta.reznikova@vspj.cz

 

Region působnosti

Jsem akademickou pracovnicí na Katedře sociální práce VŠPJ, dlouhodobě se zabývám problematikou duševního zdraví.

Supervize je pro mne jednou z možností, jak lidé pomáhají sami sobě a svými zkušenostmi inspirují druhé.

 

VŠ vzdělání

Katedra Sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

SPV výcvik

Supervize v pomáhajících profesích (ASSP, SR, 2017-2019)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

SUR (2009-2014)

Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET, aktuálně nastoupen)

SPV zaměření

soc. péče, školství, zdravotnictví

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová – případová/týmová/manažerská

Vybrané reference

Studenti KSP VŠPJ (skupinová a individuální supervize, 2015-dosud)