Mgr. et Mgr. Oldřich Šolta

Kontakt

+420 773 937 854

o.solta@seznam.cz

Region působnosti

Poskytuji týmovou a individuální supervizi.

Týmová supervize je zaměřena na rozvíjení pozitivních vztahů, kooperace mezi jednotlivci, upevňování soudržnosti týmu. Jsou reflektovány způsoby komunikace s cílem jejího zpřehlednění. Pozornost je zaměřena  nejen na problematické situace, ale také na  příklady dobré praxe. Týmová supervize probíhá za přítomnosti vedení týmu, nebo bez ní po dohodě týmu s vedením. 

Individuální supervize je určena jednotlivcům, zaměřuje se na řešení osobních témat souvisejících s výkonem zaměstnání. Domlouváme ji v případě, že pracovník nechce svá témata sdílet s týmovou skupinou.

VŠ vzdělání

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

SPV výcvik

Supervize pro pomáhající profese  (Hestia, z.ú. 2012-2014)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Výcvik v systemické rodinné terapii  (IRT Praha 1997-2000)

Výcviková supervize v rodinné terapii (Lirtaps Liberec 2001-2006)

krátkodobé výcviky a kurzy: Ostrov rodiny, Telefonická krizová intervence, Krátkodobá rodinná terapie

SPV zaměření

sociální práce, školství, speciální školství

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová – případová/týmová

Vybrané reference

Centrum psychologické podpory, z.s. Vrchlabí

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina „Centrum DAR“ Vrchlabí

Oblastní charita Trutnov