Mgr. Vlasta Spilková

Kontakt

+420 777 926 801

spilkova.vlasta@asupp.cz

Region působnosti

Mapa působnosti_Praha a Středočeský kraj
Certifikace 2.st.

Většinu svého profesního života se věnuji přímé práci s lidmi, zejména terénní práci s ohroženými rodinami a rodinami s dětmi s postiženým. Při vedení pracovního týmu a soudně nařízených asistovaných kontaktů jsem se naučila pevnosti, ale přirozenější je mi podpůrný přístup, který dlouhodobě využívám např. při supervizích dobrovolníků v různých organizacích. Pracovně jsem zvyklá pohybovat se v oblastech na pomezí služeb-školství-zdravotnictví.

Při práci s klienty vycházím z principů Respektovat a být respektován, aktivního naslouchání a VTI, což nabízím i svým supervizantům.

V supervizích je pro mě důležité, abychom si vzájemně lidsky a profesně sedli.  Supervizi vnímám jako možnost zastavení, sebereflexe a společného učení se.

VŠ vzdělání

Speciální pedagogika, Univerzita Karlova Praha (1992-1997)

SPV výcvik

Supervizor v pomáhajících profesích, FHS UK (2021-2023)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Sebezkušenostní výcvik SUR_KOV 8 (2016-2021)

VTI (videotrénink interakcí), SPIN (2014)

Dovednosti mediace, Partners Czech (2008, 2009)

JABOK – vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (1997-2001)SPV zaměření

sociální služby, dobrovolnictví, školství

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová

Vybrané reference

Lékořice, Asistence (dobrovolníci v nemocnicích,dobrovolníci u vozíčkářů)

Lata (sociální pracovníci v SAS)

Armáda spásy (noclehárna a DC)

Hospic sv. Hedviky (multidisciplinární tým)

Charita (středisko Migrace)

Tým školních psychologů  

Speciálně pedagogické centrum 

Život bez závislostí (preventisté ve školách, pracovníci růstových skupin)