Mgr. Andrea Hanzlová

Kontakt

+420 608 319 025

hanzlova.a@gmail.com

Osobní web

Region působnosti

Mé supervizní zaměření je orientováno zejména na sociální oblast, kde mám největší profesní zkušenosti (státní i nestátní organizace).

Supervizi vnímám jako podpůrný prostředek pro pracovníka/ky, nástroj pro rozvíjení „dobré praxe“, nových možností a nápadů pro profesní situace a témata. Dále jako prostor pro lepší porozumění svým intervencím, podporu pracovníka/ů v nejistotách nebo přetížení. Vzhledem k mému terapeutickému profesnímu zázemí mám zájem o bezpečné, podpůrné prostředí směřující k otevřenému mapování a práci s daným tématem.

 

VŠ vzdělání

Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách – specializace Supervize (Mgr.), FHS UK Praha (2014 -2017)

Speciální pedagogika (Bc.), MU Brno

SPV výcvik

v rámci FHS UK

SPV zaměření

soc. péče, psychoterapeuti, telefonní krizová intervence, expresivní terapie, bodyterapie

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová

Vybrané reference

Linka důvěry (intervizor konzultantů na lince, 2016 – dosud)

Linka bezpečí (individuální supervize, 2016 – dosud)

Individuální nebo skupinová supervize psychoterapeutů, arteterapeutů, supervizní dílny (2016 – dosud)

Centrum Sámovka (týmová supervize, 2019 – 2020)

Domov důchodců (týmová supervize, 2019 – 2020)

Lesní školka (týmová supervize, 2014)

Mezioborová skupina arteterapeutů (skupinová případová supervize, 2015 – 2016)