Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Kontakt

+420 776 636 151

adela.michkova@upce.cz

Osobní web

Region působnosti

Mapa_regionální působnost

Supervize je pro mne jedním z nástrojů podporujících poskytování kvalitních služeb klientovi/pacientovi. V nehodnotícím prostředí nabízí supervidovaným pracovníkům prostor pro reflexi vlastní práce a jejích nároků. Supervize může přinášet jiný pohled na práci jednotlivce i týmu, přispívat k nalézání nových řešení, otevírat jiné cesty či pomoci s rozpoznáním neefektivních postupů. Současně může být prostorem pro uvolnění napětí, pro ocenění a podporu či pro sdílení starostí a nejistot.

Supervizi poskytuji od r. 2007 především v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, v nichž jsem se donedávna nejvíce profesně pohybovala. Aktuálně působím jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde mj. garantuji studijní program Zdravotně sociální péče a poskytuji studentům supervizi během odborné praxe.

Supervizi poskytuji na základě písemné dohody mezi zadavatelem (vedením organizace), supervidovanými pracovníky a supervizorem. Za nezbytný předpoklad supervize považuji shodu zúčastněných na cílech supervize a přijetí spoluzodpovědnosti za jejich dosažení a ochotu směřovat k otevřené komunikaci.

 

VŠ vzdělání

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1997-2002 Mgr., 2004-2009 Ph.D.)

SPV výcvik

Odborná případová supervize (Remedium, 2005-2006)

Supervize v pomáhajících profesích II (Hestia, z.ú., 2018)

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet, 2019-2020)

Systemická práce s rodinou (Hermés Group, 2013)

Motivační rozhovory (Sdružení Podané ruce Brno, 2003-2004)

Kurz krizové intervence (Pedagogické centrum České Budějovice, 2001)

SPV zaměření

sociální práce a sociální služby, SPOD, zdravotnictví

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/manažerská

Vybrané reference

Leccos, z.s., NZDM Klub Zvonice, Český Brod (2016-2019)

Město Ronov n. D., pečovatelská služba (2017-dosud)

Oblastní charita Hradec Králové, Poradna pro lidi v tísni (2019-dosud)

Oblastní charita Polička, Pečovatelská služba a osobní asistence (2020-dosud)

Děti patří domů¨, z.s., Svitavy (2020-dosud)

Maltézská pomoc, o.p.s, Olomouc (2020-dosud)

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií (2015-dosud)