Mgr. Lena Tomšů

Kontakt

+420 728 822 163

tomsulena@seznam.cz

Osobní web

Region působnosti (celá ČR)

Od roku 2006 poskytuji různé formy externí podpory. Nabízím supervize, metodickou podporu, konzultace a školení. Spolupracuji s poskytovateli sociálních služeb, s mateřskými a komunitními centry a se subjekty státní správy. Téma podpory pracovníků v profesním i osobním zakotvení mě dovedlo i k zájmu o psychoterapii a její možnosti. V současné době poskytuji také individuální terapie.

 

VŠ vzdělání

Evangelická teologická fakulta UK v Praze, obor Pastorační a sociální práce (2001 – 2005)

FHS UK v Praze, Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických zařízeních (2005 – 2009)

 

SPV výcvik

FHS UK, Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických zařízeních (2005 – 2009) 

Specifické kurzy a vzdělávací akce 

Psychoterapeutický výcvik (Instep)

Základní krizová intervence (REMEDIUM Praha)

Úvod do systemického přístupu zaměřeného na manažerskou supervizi (PhDr. I. Veltrubská)

Kolokvium k týmové supervizi (cyklus kolokvií REMEDIUM Praha + ČIS)

Mediace (Partners Czech)

SPV zaměření

sociální služby, mateřská a rodinná centra, státní správa

Poskytuji supervizi

individuální/skupinová/týmová/supervize řízení