ilustrativní foto

Supervizní dílny se staly od založení ASuPP nedílnou součástí vzdělávacích akcí pořádaných asociací. Za dobu své existence od roku 2012 proběhlo celkem 19 dílen – setkání nad různými tématy z oblasti supervize. Účastníci měli možnost nejen vyslechnout praktické rady, ale i aktivně se zapojit a spoluvytvářet náplň jednotlivých setkání.

Následujícím seznamem dílen jednak bilancujeme uplynulé roky našeho snažení a práce, ale nabízíme i inspiraci do budoucna…

Která témata vám v supervizních dílnách chyběla a chybí?

Které téma jste zmeškali? Které téma se pro vás stalo nyní natolik aktuální, že byste uvítali opakování?

Dejte nám o tom zprávu.

 

Supervizní dílna 1 (25. 6. 2012, Praha)

Téma: Supervize v domovech pro seniory

Lektor: Mgr. Miroslava Edinger

Anotace:

  • Sdílení zkušeností s poskytováním supervize v domovech pro seniory (dále jen DS)
  • Proces zavádění supervize
  • Funkční a nefunkční modely supervize v DS
  • Co se osvědčilo, úskalí a slepé uličky při supervizích v DS
  • Role supervizora v DS a nejčastější pasti
  • Vize rozvoje supervize v DS (např. doporučení pro zadavatele)

 

Supervizní dílna 2 (29. 4. 2013 , Praha)

Téma: Začátek supervize v týmu – ladění, techniky, poznávání se s týmem, usazovaní

Supervizní dílna 3 (12. 6. 2013, Praha)

Téma: Seven level model

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 4 (8. 10. 2013, Praha)

Téma: Konflikt v týmu a supervize

Lektor: PhDr. Iva Veltrubská

Anotace: Přijďte se podělit o své zkušenosti a zážitky s konfliktem v týmu při supervizi, nabízíme práci ve skupinkách, v případě zájmu supervizi supervize.

 

Supervizní dílna 5 (4. 12.2013, Praha)

Téma: Využití projektivní sady koláží M. Huptycha

Lektor: Mgr. Michaela Černá

 

Supervizní dílna 6 (5. 2. 2014, Praha)

Téma:  Využití Pesso Body přístupu v supervizi

Lektor: RNDr. Renata Svobodová

 

Supervizní dílna 7 (16. 4. 2014, Praha)

Téma: Právní aspekty supervizního kontraktu

Lektor: Mgr. Eva Veltrubská

 

Supervizní dílna 8 (9. 9. 2014, Praha)

Téma: Modelování systému dle Satirové

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 9 (12. 11. 2014, Praha)

Téma: Menu supervize

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská (dle materiálů J. Hewson)

 

Supervizní dílna 10 (18. 2. 2015, Praha)

Téma: Burza technik a jejich využití při vedení supervize

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 11 (16. 4. 2015, Praha)

Téma: Transakční analýza a její využití v supervizi

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

Anotace: Z jakého egostavu k Vám promlouvají vaši supervizanti, jaké hry hrají se svými klienty, kolegy nebo i s vámi? Jak změnit drama trojúhelník na trojúhelník vítězný?

 

Supervizní dílna 12 (24. 6 2015, Praha)

Téma: Vedení případové supervize, metoda CAT

Lektorka: Mgr. Martina Přibylová

Anotace: Klima v týmu se odráží na práci s klientem. Metoda CAT napomáhá bezpečným způsobem zvědomovat prožívané věci na společnou úroveň.

 

Supervizní dílna 13 (7. 10 2015, Praha)

Téma: Tvořivá dílna pro obě hemisféry; Mentální mapování; Karty Dixi v supervizi

Lektor: Mgr. Markéta Vyštejnová, Mgr. Jaroslava Chaloupková  

 

Supervizní dílna 14 (23. 2. 2016, Praha)

Téma: Práce s metaforami a se symboly v supervizi

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 15 (13. 4 2016, Praha)

Téma: Tým v odporu

Lektor: Mgr. Martina Přibylová

 

Supervizní dílna 16 (25. 5. 2016, Praha)

Téma: Moje přesvědčení v supervizi

Lektor: Mgr. Jaroslava Chaloupková

 

Supervizní dílna 17 (19. 10. 2016, Praha)

Téma: Obranné komunikační styly dle Satirové

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 18 (20. 12. 2016, Praha)

Téma: Sedmistupňový model v supervizi dle Julie Hewson

Lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 

Supervizní dílna 19 (2. 2. 2017, Praha)

Téma: Práce s tělem v supervizi

Lektor: MUDr. Radana Syrovátková

Anotace: Supervize v pohybu a v těle poskytuje unikátní vhled do oblasti somatického přenosu a protipřenosu a takto je využitelná pro všechny profesionály pracující v oblasti psychoterapie, práce s tělesnými symptomy, ale i s traumatem ve zdravotnictví, psychoterapii či sociálních službách. Workshop nabídne kreativní formou zážitek možné supervizní práce s prostorem tělesné metafory zažité v pohybových asociacích.  


Mgr. Jaroslava Chaloupková