Reminiscence na supervizní konferenci

Supervizní konference „Rozmanitost supervizních světů“ 5.-7. 10. 2017, Konferenční centrum LUNA u Ledče nad Sázavou Letošní supervizní konference s názvem „Rozmanitost supervizních světů“, která se konala na Vysočině v termínu 5.-7.10.2017 upoutávala v...

Supervizní dílny – o co jste možná přišli

Supervizní dílny se staly od založení ASuPP nedílnou součástí vzdělávacích akcí pořádaných asociací. Za dobu své existence od roku 2012 proběhlo celkem 19 dílen – setkání nad různými tématy z oblasti supervize. Účastníci měli možnost nejen vyslechnout praktické...