SUPERVIZE V OBLASTI E-MAILOVÉHO PORADENSTVÍ

SUPERVIZE V OBLASTI E-MAILOVÉHO PORADENSTVÍ PhDr. Michal Horák, PhDr. Andrea Lásková Tento příspěvek vychází z naší  zkušenosti supervizorů internetového poradenství a jeho cílem je poskytnout náhled na  supervizi v této oblasti. Naším záměrem je uchopit tuto...

Radost supervizních dílen

Milí kolegové, nemohu se ubránit reakci na poslední supervizní dílnu Asociace supervizorů pomáhajících profesí s PhDr. Ivanou Veltrubskou na téma Dramatický trojúhelník. Příležitost sdílet, učit se od druhých a s druhými Možná sami velmi dobře znáte to znejistění a...

Reminiscence na supervizní konferenci

Supervizní konference „Rozmanitost supervizních světů“ 5.-7. 10. 2017, Konferenční centrum LUNA u Ledče nad Sázavou Letošní supervizní konference s názvem „Rozmanitost supervizních světů“, která se konala na Vysočině v termínu 5.-7.10.2017 upoutávala v...

Supervizní dílny – o co jste možná přišli

Supervizní dílny se staly od založení ASuPP nedílnou součástí vzdělávacích akcí pořádaných asociací. Za dobu své existence od roku 2012 proběhlo celkem 19 dílen – setkání nad různými tématy z oblasti supervize. Účastníci měli možnost nejen vyslechnout praktické...

Krátký film o supervizi

Supervize očima učitelů Krátký film o supervizi, díky kterému si můžete si můžete udělat představu o tom, co vlastně supervize...